Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2020. július 22-től

1. Cégadatok

1.1. Általános adatok

Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 9.
Adószám: 19234058-2-05
Működési engedély szám: 918/2020.
Tulajdonos: Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület

1.2. Elérhetőség

E-mail: info(kukac)terroirbukk.hu

1.3. Panaszügyintézés

Panaszaival fordulhat hozzánk személyesen, levélben illetve e-mailben. (Lásd: 1.1 és 1.2 pontok). További panasz-ügyintézési lehetőségek a 7. pontban.

2. Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII.tv.) valamint a Direkt markering törvény (1995. évi CXIX.tv.) értelmében szeretnénk tájékoztatni, hogy regisztrációjával, megrendelésével, mint ügyfelünk hozzájárul, hogy személyes adatait (név, cím, telefonszám, email) a Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület, mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységhez, és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át. Adatai kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Az adatszolgáltatása önkéntes. Adatai törlését bármikor kérheti. (lásd 1.2)

3. Felhasználási feltételek

A webshop használatával és a rendelés véglegesítésével Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el azokat! A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A webshopot 18 év alatti személy nem használhatja.
A https://www.terroirbukk.hu online áruházat a Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 9. adószám: 19234058-2-05) üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).
A megrendelések leadása az internetes webshopban a https://www.terroirbukk.hu webcímen lehetséges. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató elfogad. Az elektronikus rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a szolgáltatást igénybe vevők részére.
Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja.
A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.
A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak és naprakészek legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben rögzített rendelkezések irányadóak.
Az árak forintban értendők, ún. palackárak (lásd. 4.1 pont) tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak aktuálisan érvényesek, a későbbi árváltozás jogát fenntartjuk.

4. Használati útmutató

4.1 A megrendelés összeállítása, kedvezmények

A megrendelt termékeket a kosárba szükséges összegyűjteni. A rendelés véglegesítéséig bármilyen változtatás végrehajtható. Az egyes termékek árai ún. palackáron vannak közzétéve. Időszakonként eseti kedvezményeket is biztosítunk. Ebben az esetben mindig a nagyobb kedvezményt vesszük alapul a vételár kiszámításakor. Két különböző kedvezmény együtt egyszerre nem érvényesíthető (pl. kartonár és „húsvéti akció”).
A véglegesített megrendelések feladása hetente 1 alkalommal történik, tekintettel arra, hogy több borász termékének rendelése esetén a borok összeválogatása némileg több időt igényel. Emiatt a rendelések feladása 7 munkanapon belül történik. Belföldi rendelés esetén a rendelt borok további 1 munkanappal később a megadott címre kiszállításra kerülnek vagy a választott ponton átvehető.
A megrendelt termékeket 6-os vagy 12-es egységekben, fekvő kartondobozokban szállítjuk. A szállítás költsége függ az átvétel választott módjától (lásd 5. pont).
Véglegesített rendeléséről rendszerünk tájékoztató e-mailt küld Önnek. Véglegesített rendelése a vevőt 48 órás időtartamon belül köti, amennyiben ez idő alatt rendelése nem kerül visszajelzésre, a rendeléstől következmények nélkül elállhat.

5. Szállítás / átvétel

A rendelt termékeket igényei szerint az alábbi módon juttathatjuk el Önnek:
Szolgáltató átvételi pontján történő csomagfelvétel:
3530 Miskolc, Lonovics J. u. 9.
A felsorolt címeken történő csomagfelvétel ingyenes. Az átvételt előzetesen egyeztetni szükséges az 1.2 pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.
Házhozszállítás:
A házhozszállítás Miskolc város közigazgatási területén belül ingyenes.
Szolgáltató házhozszállítási megbízottja a TNT Express Hungary Kft. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket változatlan feltételek mellett saját szállítóeszközével teljesítsen. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a webshopban jóváhagyott árnál az átvételkor végül Felhasználó számára kedvezőbb árat számlázzon és kérjen ellenértékként, amennyiben ezt a szállítás körülményei lehetővé teszik (csoportos kiszállítás egymáshoz közeli címekre saját szállítóeszközzel, telephelyhez közeli kiszállítások stb.).
A csomagolás és házhozszállítás díja egységesen 3000,-Ft, mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

6. Fizetési módok

Utánvétel:
Amennyiben Ön az utánvételes fizetési módot választja, nincs más dolga, mint a futárnak – vagy személyes átvétel esetén, illetve átvételi ponton a pénztárosnak – kifizetni a számla végösszegét.
Előre átutalás:
Abban az esetben, ha Ön az előre átutalás lehetőségét választotta, kérjük megerősítés után az alábbi bankszámlaszámra utalja el a végösszeget, a közlemény rovatba pedig feltétlen adja meg nevét és a rendelési számot. Előre utalás esetén a csomag feladása az összeg beérkezését követő 7 napon történik.
A Szolgáltató bankszámlaszáma: 50463165-10000025-00000000 (Takarék Bank)
Minta:
A jogosult neve és székhelye: Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület, Miskolc
Összeg: xxxx Ft
A jogosult számlaszáma: 50463165-10000025-00000000
Közlemény: Minta Aladár

7. Garancia/panasztétel

Kérjük ellenőrizze átvételkor a csomag tartalmát!
A fogyasztó nyolc munkanapon belül elállhat a szerződéstől, amennyiben a visszaküldött termék bontatlan, eredeti csomagolásában, állapotában érkezik meg, valamint számlával igazolja a vevő a vásárlást. A termék(ek) visszaküldésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Átvétel után összetört, károsodott, kibontott termékeket nem áll módunkban visszavenni.
Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
– a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
– a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
– ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
– a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
– a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
– a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
– a testület döntésére irányuló indítványt,
– a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

8. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
1998. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
1999. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

9. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: Szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0